ดาวน์โหลดเกมส์ Download Client

Download For PC (Full Client)

คำแนะนำ : ปิดแอนตี้ไวรัสก่อนดาวน์โหลดเกมส์เพื่อป้องกันการลบไฟล์อื่น ๆ
Type File Size Description Link
Full Data ( Link 1 ) 10 GB Google Drive 1 Download
Full Data ( Link 2 ) 10 GB Google Drive 2 Download
Full Data ( Link 3 ) 10 GB Google Drive 3 Download
Full Data ( Link 4 ) 10 GB Google Drive 4 Download
Full Data ( Link 5 ) 10 GB Google Drive 5 Download
Full Data ( Link 6 ) 10 GB Google Drive 6 Download
Full Data ( Link 7 ) 10 GB Google Drive 7 Download
Full Data ( Link 8 ) 10 GB Google Drive 8 Download
Full Data ( Link 9 ) 10 GB Google Drive 9 Download
Full Data ( Link 10 ) 10 GB Google Drive 10 Download
Icon Name Description Link
Teamviewer Teamviewer โปรแกรม Remote Desktop Download
Anydesk Anydesk โปรแกรม Remote Desktop Download